My First De Beers系列珠宝在戴比尔斯,找到专属于您的钻石珠宝。

Jewellery My First De Beers at De Beers
My First De Beers
My First De Beers系列将经典简约与现代风格相结合,沿用经典的戴比尔斯珠宝设计,以小巧玲珑的款式重新演绎。此系列是让人们了解戴比尔斯美钻的绝佳机会,了解品牌如何遵循道德性采购天然钻石,秉承手工精心甄选,以最大程度地绽现其光彩与美感。
35 個結果

标志性包装

您在官网订购的珠宝将会搭配戴比尔斯经典包装送达。

了解更多
标志性设计
标志性设计
Jewellery My First De Beers at De Beers

手链

view
Jewellery My First De Beers Product at De Beers

Horizon

立即探索