My First De Beers系列珠宝

My First De Beers

My First De Beers系列将经典简约与现代风格相结合,沿用经典的戴比尔斯珠宝设计,以小巧玲珑的款式重新演绎。此系列是让人们了解戴比尔斯美钻的绝佳机会,了解品牌如何遵循道德性采购天然钻石,秉承手工精心甄选,以最大程度地绽现其光彩与美感。
40 个结果
Classic

Original price
¥36,500
My First De Beers

Original price
¥38,000
Classic

Original price
¥24,000
My First De Beers

Original price
¥17,500
My First De Beers

Original price
¥34,000
My First De Beers

Original price
¥10,000
My First De Beers

Original price
¥34,000
My First De Beers at De Beers Jewellers

DE BEERS标志性包装

您的De Beers珠宝将装在精美的白色珠宝盒中,点缀我们标志性的千禧蓝色内衬,充分展示珍贵珠宝的璀璨华美。如果您通过我们的网站购买,您的商品会进行私密包装,不会显示品牌名称,确保安全性,让您可以全程放心。作为我们守护永恒项目的一部分,我们对包装原料也采用了负责任式采购方法。我们使用的FSC纸张来源于林业管理委员会认证的可再生森林。

探索更多
My First De Beers

Original price
¥6,000
My First De Beers

Original price
¥26,500
My First De Beers

Original price
¥36,000
My First De Beers

Original price
¥21,500
My First De Beers

Original price
¥6,000
My First De Beers

Original price
¥8,500
My First De Beers

Original price
¥21,500
My First De Beers

Original price
¥36,000
My First De Beers

Original price
¥24,500
My First De Beers

Original price
¥18,000
My First De Beers

Original price
¥24,500
My First De Beers

Original price
¥8,500
My First De Beers

Original price
¥23,000
My First De Beers

Original price
¥17,500
My First De Beers

Original price
¥23,000