My First De Beers钻石系列_高档钻石珠宝 | De Beers 戴比尔斯钻石珠宝中国官网 Debeers

My First De Beers系列珠宝


语言及地区

语言及地区
Jewellery My First De Beers at De Beers
My First De Beers
My First De Beers系列将经典简约与现代风格相结合,沿用经典的戴比尔斯珠宝设计,以小巧玲珑的款式重新演绎。此系列是让人们了解戴比尔斯美钻的绝佳机会,了解品牌如何遵循道德性采购天然钻石,秉承手工精心甄选,以最大程度地绽现其光彩与美感。
35 個結果
My First De Beers Diamond Jewellery Collection at De Beers Jewellers
标志性设计
标志性设计
Jewellery My First De Beers at De Beers

手链

view
Jewellery My First De Beers Product at De Beers

Classic

立即探索