De Beers Aura Rose Gold Pendant

De Beers Aura Rose Gold Pendant                 对不起,图片暂时无法显示。
De Beers Aura Rose Gold Pendant
起始售价: ¥42,000.00

标价提示:

*必填项目

起始售价: ¥42,000.00
预约店内鉴赏

De Beers Aura 玫瑰金项链永恒优雅,精湛的圆形明亮型密镶美钻如光晕一般璀璨。总克拉数取决于中央美钻大小,外加约0.1克拉密镶钻石。