My First De Beers系列珠宝

在戴比尔斯,找到专属于您的钻石珠宝。

My first de beers diamond jewellery
My first de beers diamond jewellery

My First De Beers

My First De Beers系列将经典简约与现代风格相结合,沿用经典的戴比尔斯珠宝设计,以小巧玲珑的款式重新演绎。此系列是让人们了解戴比尔斯美钻的绝佳机会,了解品牌如何遵循道德性采购天然钻石,秉承手工精心甄选,以最大程度地绽现其光彩与美感。
44 个结果
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  ¥29,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  ¥38,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥26,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥36,000
 • 新品上市
  Classic

  Original price
  ¥6,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥14,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥17,500
 • Classic

  Original price
  ¥24,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥28,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥34,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  ¥26,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  ¥44,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  ¥5,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥17,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥18,000
 • Classic

  Original price
  ¥25,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥21,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥38,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥34,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥25,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  ¥5,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥27,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥17,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥10,000
 • My First De Beers

  Original price
  ¥26,500
 • My First De Beers

  Original price
  ¥43,500
 • Classic

  Original price
  ¥20,500
 • Classic

  Original price
  ¥36,500