My First De Beers Aura吊坠

My First De Beers Aura吊坠 对不起,图片暂时无法显示。
My First De Beers Aura吊坠
¥18,500.00

My First De Beers Aura吊坠为你掀开美妙的钻石之旅,密镶钻石的璀璨光晕环绕烘托0.2克拉的中央美钻,精致镶嵌于白金戒托,完美呈现戴比尔斯的非凡珠宝艺术,小巧玲珑的造型适合每天佩戴。