My First De Beers Aura公主方形钻石手链

My First De Beers Aura公主方形钻石手链 对不起,图片暂时无法显示。
My First De Beers Aura公主方形钻石手链
¥18,000.00

My First De Beers Aura公主方形钻石手链,以独具一格的钻石切割工艺带来粹耀净透的辐射光芒和迷人魅力,彰显戴比尔斯非凡的钻石专业和珠宝艺术,0.2克拉公主方形美钻镶嵌于白金戒托,环绕主钻的密镶钻石闪耀熠熠光晕。My First De Beers Aura水滴形钻石手链和My First De Beers Aura圆形明亮式钻石手链可与这款手链搭配叠戴。