De Beers Aura 双环单颗美钻戒指

De Beers Aura 双环单颗美钻戒指 对不起,图片暂时无法显示。
De Beers Aura 双环单颗美钻戒指
起始售价: ¥91,000.00

标价提示:

*必填项目

起始售价: ¥91,000.00
预约店内鉴赏

在这款铂金戒指上,爪镶圆形明亮型单颗美钻在两圈环状密镶钻石的绚烂光晕映衬下,美丽得令人屏息。戴比尔斯钻石珠宝店铺备有多种色泽和净度等级供选择。